Sulat sa Malipayong Adlaw nga Natawhan Nanay – Usa ka Maamumahong Inahan

Malipayon nga adlawng natawhan nanay sulat

Kinahanglan ba nimo ang usa ka malipayong adlaw nga natawhan sa nanay nga sulat aron makuha alang sa adlawng natawhan sa imong inahan? Ayaw na pangitaa. Ania ang pipila ka mga sulat aron mapili. Pagkuha ug birthday letter para sa imong mama para malipay siya karon. Ang atong mga inahan importante kaayo sa atong kinabuhi. Sila ang hinungdan nganong ania kita niining kalibutana karon. Kung dili tungod kanila nga nagdala sa ilang mga sabakan sulod sa siyam ka bulan ug nagpadayon sa pag-atiman kanato hangtod karon, wala kita'y ideya kung asa kita karon. Dili igsapayan kung kauban pa nimo ang imong inahan, o nahimo kang hamtong nga ikaw karon mobiya sa usa ka bulag nga apartment sa layo nga nasud. Basta magpabilin siya nga imong mama, then send a letter to wish her a happy birthday!

Malipayong Adlawng Natawhan Mama Sulat

Minahal nga inahan,

Nahinumdom ko nga kanunay nimo akong gisultihan nga mag-focus kung asa ko padulong. Kanunay nimo akong gitudloan nga ang paglingi sa likod makapugong lang nako sa pagtutok sa akong kaugmaon. Gikuha nako ang imong mga leksyon sa akong bagolbagol ug maayo kaayo ang akong nahimo.

Ang akong kaugalingon nga inahan ang gihatagan nga labing kaayo nga inahan sa kalibutan. Ikaw ang mayor nga backbone nga naggunit kanako hangtod karon. Ang bato nga pundasyon nga akong gitukod ug ang labing kaayo nga regalo nga gihatag sa Dios kanako. Mahimo ko kung kinsa ako karon tungod lang kay ako adunay maayong kalag nga nagpaluyo kanako. Sa mga tawo sa akong palibot ug sa tibuok kalibutan, nahimo kong usa ka maayong personalidad. Samtang ang tanan nga mga kredito alang kanimo.

Ang akong katingalahang mama, bisan unsa pa ako ka maayo, ug kung unsa ako ka tigulang sa pisikal ug mental, wala’y makabag-o sa imong posisyon sa akong kinabuhi ingon akong bato. Ikaw kanunay ang tawo nga akong daganan ug ang abaga nga akong gisandigan. Sukad sa akong pagkabata, ikaw ang tinubdan sa akong kaalam ug kahibalo bahin sa kalibotan sa akong palibot. Gikuha mo ako gikan sa akong pinakagrabe ug gitukod pag-usab aron mahimong mas dako sa kinabuhi. Giihap nako ang akong mga panalangin kada adlaw ug nakita nako kung unsa ka layo ang akong naabot. Apan ang labing dako sa tanan nga mga panalangin mao nga ikaw akong inahan. Ikaw usa ka mapinanggaon nga inahan ug mahigugmaon sa iyang mga anak.

Karon ang imong adlaw nga natawhan usa ka talagsaon nga higayon nga kinahanglan nga bantayan ug saulogon. Ang gwapa ug maamumahon nga inahan nga sama nimo dili angay pasagdan sa iyang adlaw nga natawhan. Karon, kauban ko nimo kay malipayon kaayo ko. Wala nay mas importante para nako kaysa makita nimo ang imong mapahiyumong nawong sa matag adlaw. Ang imong kalipay ang nakapalipay nako. Tungod niana nga rason, andam ako sa paghatag sa tanan nga gikinahanglan alang sa imong pagsaulog sa adlawng natawhan. Himuon ko kining higayon sa imong adlaw nga natawhan nga usa ka espesyal alang kanimo nga kanunay nimong mahinumduman.

 

Nanghinaut ko nga ang umaabot nga mga tuig magdala kanimo ug daghang kauswagan, kahalangdon, pabor, walay kinutuban nga kagawasan gikan sa tanan nga mga pagdili, bahandi ug usa ka mahatagon nga kasingkasing sa pagpaambit sa tanan nga bahandi. Kabay nga indi ka makahibalo kon ano ang balatyagon sang kasubo. Manghinaut ko nga mga panalangin ug kalipay nga labaw sa imong labing mahunahunaon sukad. Hinaut nga ang kalipay sa kahangturan padayon nga nagdagayday nga libre sa imong kinabuhi.

Ako kinasingkasing nga nanghinaut sa akong nag-amuma nga inahan ug malipayong adlaw nga natawhan. Ang labing kaayo nga adlawng natawhan sa labing hinungdanon ug gimahal nga babaye sa akong kinabuhi, nga nahimo nga akong matam-is nga inahan. Love kaayo tika.

Ang imong mahigugmaong anak nga lalaki/babaye
(Ngalan)

Leave sa usa ka Comment