7 ចំណុច​ដែល​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ

អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង ឬកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលមនុស្សអាចច្រណែន និងប្រាថ្នាថាពួកគេជាអ្នកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងបែបនោះ អ្នកត្រូវដឹងថា អ្នកត្រូវកត់ចំណាំនូវបញ្ជីខាងក្រោម ហើយត្រូវប្រាកដថាគ្មានចំណុចខ្វះខាត។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

  1. ការយល់ដឹង

នៅក្នុងជំហានសម្រាប់អ្នក កសាងទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះ ជាមួយដៃគូរបស់អ្នក បន្ទាប់មកដឹងថាអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកត្រូវតែព្យាយាមយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ពីមនុស្សដែលអ្នកកំពុងរស់នៅជាមួយ ហើយមនុស្សនោះក៏យល់ពីអ្នកផងដែរ ហើយក៏យល់ពីអ្វីដែលអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើ នោះអ្នកនឹងពិបាកនឹងមានបញ្ហាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក ហើយមានតែពេលនោះវានឹងមានសុភមង្គលជានិច្ច។

  1. ពេលវេលា

ប្រសិនបើអ្នកពិតជាមាន ឬបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយដៃគូរបស់អ្នកមែននោះ ចូរព្យាយាមរកពេលវេលាឱ្យវាដំណើរការ។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយដែលអ្នកកំពុងសាងសង់។ ក្នុង​ជីវិត​នេះ ឬ​ក្នុង​អ្វី​ដែល​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ ហើយ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​រឿង​នេះ​ដំណើរការ​សម្រាប់​អ្នក អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ការ​បំផុត​គឺ​ពេល​វេលា និង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​អ្នក។ បើគ្មានពេលរបស់អ្នក និងការយកចិត្តទុកដាក់ពេញលេញនោះ ទំនាក់ទំនងនឹងមិនអាចល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកបានទេ។ ដូច្នេះ​ដៃគូ​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​វេលា និង​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ដើម្បី​កសាង​ទំនាក់ទំនង​របស់​ពួកគេ​។

  1. ការ​ទំនាក់ទំនង

នៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយដែលអ្នកកំពុងមាន ការទំនាក់ទំនងមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ដូច្នេះ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ជាមួយ​ដៃគូ​ត្រូវ​មាន​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​គ្នា ព្រោះ​បើ​គ្មាន​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​គ្នា​ទេ ទំនាក់ទំនង​នឹង​ស្លាប់។

  1. ការជឿទុកចិត្ត

នេះក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយ ដោយមានការជឿទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក វានឹងពិបាកសម្រាប់អ្វី ឬនរណាម្នាក់ក្នុងការបង្កបញ្ហា ឬធ្វើឱ្យអ្នកបែកគ្នា។ ដូច្នេះ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក និង​ដៃគូ​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ឥតខ្ចោះ អ្នក​ក៏​ត្រូវ​ជឿជាក់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក បើ​គ្មាន​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ស្ថិតស្ថេរ​ឡើយ ។

  1. ការស៊ូទ្រាំ

ដើម្បីឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដំណើរការល្អជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។ អ្នក​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​តែ​រៀន​ឈរ​ជើង​ខ្លាំង​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ ហើយ​ស៊ូទ្រាំ​នឹង​ស្ថានភាព​ទាំង​មូល​ដែល​អ្នក​ឃើញ។ មិនថាល្អឬអាក្រក់។ ដូច្នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរយល់ព្រម និងប្រឈមមុខគ្រប់ស្ថានភាពរវាងអ្នកទាំងពីរ។ ព្យាយាមចងចាំជានិច្ចថា គ្មានអ្វីស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត និងគ្មានស្ថានការណ៍ក្នុងលោកនេះដែលស្ថិតស្ថេរនោះទេ។ ដូច្នេះ ចូរ​ឈរ​រួម​គ្នា​ដោយ​សុភមង្គល ហើយ​ស៊ូទ្រាំ​គ្រប់​ស្ថានភាព​ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​ឃើញ។

  1. មើលពីលើ

នេះក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ជាមួយ​ដៃគូ​របស់​អ្នក​។ ព្យាយាមចងចាំជានិច្ចថាអ្នកគឺជាបុគ្គលពីរនាក់ដែលយល់ព្រមរស់នៅជាតែមួយ។ ហើយដោយសារតែតួអង្គរបស់អ្នកមិនត្រូវដូចគ្នាទេ។ ដូច្នេះ ពេលខ្លះព្យាយាមហួសពីសកម្មភាព ឬតួអង្គមួយចំនួនរបស់ដៃគូអ្នក ដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីសោយរាជ្យ។

  1. ការលះបង់

នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះបើគ្មានការលះបង់ក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយទេ ខ្ញុំមិនគិតថាទំនាក់ទំនងនឹងមាននោះទេ។ ហើយប្រសិនបើវាមាន ខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានសន្តិភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនោះទេ។ ដូច្នេះ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ឥតខ្ចោះ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ត្រៀម​ខ្លួន​ដើម្បី​លះបង់។ ដូច្នេះ​ទំនាក់ទំនង​នេះ​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​រវាង​អ្នក​និង​ដៃគូ​។

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ