திறந்த உறவு என்று என்ன சொல்கிறீர்கள்

திறந்த உறவு என்று நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்?

பிப்ரவரி 1, 2023 சின்வேண்டு 1
எங்களுக்காக இதை பகிரவும்:

ஒரு மிக முக்கியமான கேள்விக்கு பதிலளிக்க வேண்டும், எனவே நீங்கள் இங்கே இருப்பதற்கான காரணம் திறந்த உறவின் அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொள்வதாகும். [...]

மனித உறவின் முக்கியத்துவம் என்ன

மனித உறவின் முக்கியத்துவம் என்ன?

எங்களுக்காக இதை பகிரவும்:

வேலை செய்யும் இடத்திலோ அல்லது வேலை செய்யும் இடத்திலோ மனிதர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் முறை, தொடர்பு கொள்வது மற்றும் உரையாடுவது என மனித உறவை விளக்கலாம். [...]

மெத்தை அளவுகள் & எந்த அளவு அறையில் அவற்றை வைத்திருக்க வேண்டும்

மெத்தை அளவுகள் & எந்த அளவு அறையில் அவற்றை வைத்திருக்க வேண்டும்

எங்களுக்காக இதை பகிரவும்:

மெத்தைகள் நமது படுக்கையின் இன்றியமையாத பகுதியாகும். அவை தூக்கத்தின் போது நம் வசதியை பாதிக்கின்றன. ஆழ்ந்த தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது என்பதை நாம் அறிவோம் [...]

மெத்தை டாப்பர்கள் மற்றும் மெத்தை பாதுகாப்பாளர்கள் என்றால் என்ன?

மெத்தை டாப்பர்கள் மற்றும் மெத்தை பாதுகாப்பாளர்கள் என்றால் என்ன?

எங்களுக்காக இதை பகிரவும்:

ஒரு மெத்தை டாப்பர், மெத்தை திண்டு அல்லது அண்டர்பேட் கூட பொதுவாக ஒரு மெத்தையின் மேல் ஓய்வெடுக்க வடிவமைக்கப்பட்ட நுரை மற்றும் குயில்டிங் ஆகியவற்றின் கலவையால் ஆனது. [...]

பொறாமை அன்பின் அடையாளம்

பொறாமை அன்பின் அடையாளமா?

எங்களுக்காக இதை பகிரவும்:

பொறாமை அன்பின் அடையாளமா என்று நிறைய பேர் கேட்கிறார்கள், அந்த கேள்விக்கு இப்போது பதில் வரப்போகிறது, கேளுங்கள் [...]

எது நல்ல உறவை உருவாக்குகிறது

ஒரு நல்ல உறவை உருவாக்குவது எது?

ஜனவரி 29, 2023 சின்வேண்டு 0
எங்களுக்காக இதை பகிரவும்:

நல்ல உறவு என்பது குறைவான பிரச்சனைகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் கொண்ட உறவு என்று கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த உலகில் பிரச்சனை இல்லாத உறவு இல்லை, ஆனால் [...]