Privacy Beleid

Deel dit alstublieft voor ons:

Privacy Beleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Bij Bewiseprof hebben we een paar fundamentele principes die we volgen:

  • We vragen u niet om persoonlijke informatie, tenzij we deze echt nodig hebben. (We kunnen niet tegen diensten die u zonder duidelijke reden om zaken als uw geslacht of inkomensniveau vragen.)
  • We delen uw persoonlijke gegevens met niemand, behalve om te voldoen aan de wet, onze producten te ontwikkelen of onze rechten te beschermen.
  • We slaan geen persoonlijke informatie op onze servers op, tenzij dit nodig is voor de voortdurende werking van onze site.

BC-computers. exploitant van bewiseprof.com Het is het beleid van BC Computers om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Zoals de meeste websitebeheerders verzamelt BC Computers niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van BC Computers bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van BC Computers haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan BC Computers niet-persoonlijk identificeerbare informatie in het algemeen vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

BC Computers verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals IP-adressen (Internet Protocol) voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op onze blogs. BC Computers maakt alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren bekend onder dezelfde omstandigheden als waarin het persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt, zoals hieronder beschreven, behalve dat de IP-adressen van blogcommentatoren zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog waar de opmerking is achtergelaten.

Het verzamelen van persoonlijke identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van BC Computers kiezen ervoor om met BC Computers te communiceren op een manier waarbij BC Computers persoonlijk identificeerbare informatie moet verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat BC Computers verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bezoekers die reageren op onze blog bijvoorbeeld om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die BeWiseProf-updates via e-mail willen ontvangen, verzamelen hun e-mails. In elk geval verzamelt BC Computers dergelijke informatie alleen voor zover dit nodig of passend is om het doel van de interactie van de bezoeker met BC Computers te vervullen. BC Computers maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend, behalve zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat dit hen kan beletten deel te nemen aan bepaalde website-gerelateerde activiteiten.

Geaggregeerde statistieken

BC Computers kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. BC Computers kan bijvoorbeeld de meest populaire pagina's op de site list25.com controleren of spam gebruiken die wordt gescreend door de Akismet-service om spam te identificeren. BC Computers kan deze informatie openbaar maken of aan anderen verstrekken. BC Computers maakt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend, behalve zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk-identificeerbare informatie

BC Computers onthult potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, contractanten en gelieerde organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens BC Computers te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op de websites van BC Computers , en (ii) die ermee hebben ingestemd dit niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, contractanten en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van BC Computers te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. BC Computers zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Behalve aan haar werknemers, contractanten en gelieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult BC Computers mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer BC Computers te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van BC Computers, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een BC Computers-website en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan BC Computers u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback of om u op de hoogte te houden van wat er met BC gebeurt. Computers en onze producten. We gebruiken voornamelijk onze verschillende productblogs om dit soort informatie te communiceren, dus we verwachten dit soort e-mail tot een minimum te beperken. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via een ondersteuningsmail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om dit te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. BC Computers neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. BC Computers gebruikt cookies om BC Computers te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de BC Computers-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. Bezoekers van BC Computers die geen cookies op hun computers willen hebben, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de websites van BC Computers gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de websites van BC Computers mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Bedrijfsoverdracht

Indien BC Computers, of vrijwel al haar activa zouden worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat BC Computers failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke overnemer van BC Computers uw persoonlijke gegevens mag blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie over u of anderen die uw computer gebruiken samen te stellen. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door BC Computers en niet op het gebruik van cookies door adverteerders.

Heb je vragen? Stel ze hier.

Opmerkingen en andere inhoud die is ingediend bij de antispamservice van Akismet worden niet op onze servers opgeslagen, tenzij ze zijn gemarkeerd als fout-positieven. In dat geval bewaren we ze lang genoeg om ze te gebruiken om de service te verbeteren en toekomstige fout-positieven te voorkomen.

Privacy Policy Wijzigingen

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk van ondergeschikt belang zijn, kan BC Computers haar privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van BC Computers wijzigen. BC Computers moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u een dergelijke wijziging accepteert.