നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം എന്താണ്

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം എന്താണ്

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ പുരുഷനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെക്കുറിച്ചോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെന്ന്.

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് എത്ര മനോഹരവും മധുരവുമാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നത് നിങ്ങൾ അവനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പഠിക്കാനുള്ള ശരിയായ സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ. കാരണം, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം, നിങ്ങൾ അവ ഉപയോഗിക്കുകയും സന്ദേശങ്ങളായി അവനു സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ നിങ്ങളെ എന്നേക്കും വിലമതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അധികം പറയാതെ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കാതെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകും, ​​അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവ പഠിക്കും. ഇത് വായിച്ചതിനുശേഷം, ഇതും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഭാര്യമാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അവരെ അറിയാനും ഒഴിവാക്കാനും.

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം എന്താണ്

 1. എന്നേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മഴയെ അനുഗമിക്കും, രോഗത്തിലും നല്ല ആരോഗ്യത്തിലും സൂര്യനെ വരൂ. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും, കാരണം നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല.
 2. എന്റെ പ്രിയ ഭർത്താവേ, നിന്നോടൊപ്പമുണ്ടായാൽ എനിക്ക് എന്നേക്കും പോരാ. എന്റെ അസ്തിത്വം മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും.
 3. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം കൊതിക്കുന്നു.
 4. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, ഒരു അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കും.
 5. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ സൗമ്യനും സ്‌നേഹമുള്ളതുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നു.
 6. എന്റെ ഹൃദയം വളരെ ഏകാന്തമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്തതായി തോന്നി, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം മാറി.
 7. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ജ്ഞാനപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒരു ആജീവനാന്ത പങ്കാളിയായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ്.
 8. അവസാനം വരെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഞാൻ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി; എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കും.
 9. നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ എക്കാലവും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
 10. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണം നിങ്ങളാണ്.
 11. ഞാനൊരിക്കലും എന്നോട് തന്നെ ഒരു കാരണം ചോദിക്കുകയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല, കാരണം ഒരു ദിവസം, ആ കാരണം അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം.
 12. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് പുറത്തെടുത്തതിന് വളരെ നന്ദി. എന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.
 13. മഴത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, രോമങ്ങളുടെയും മണലുകളുടെയും എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, നിന്നോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. "ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം എന്താണ്"
 14. വജ്രങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, വെങ്കലം എന്നിവ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരിക്കലും മതിയാകില്ല, ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും നന്ദി.
 15. എന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം ഈ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്.
 16. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ ഹൃദയം നിനക്കായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും, മരണം നമ്മെ വേർപെടുത്തുന്നത് വരെ അതിന് അവസാനമില്ല.
 17. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ എന്നേക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
 18. എന്റെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും ആത്മാവോടും കൂടി, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
 19. ഈ നിമിഷം മുതൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്നെ സ്നേഹിക്കും; എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ നായകനായിരിക്കും.
 20. നീ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായതു മുതൽ കണ്ണീരും വേദനയും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക.
 21. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ എത്ര നന്ദിയുള്ളവനാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും എന്റെ വായും മുഖവും പുഞ്ചിരിയും ശരീരവും പര്യാപ്തമല്ല.
 22. നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ ജീവിതം എന്നോട് അന്യായമാണെന്ന ചിന്ത ഞാൻ നിർത്തി. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനു നന്ദി.
 23. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും നീ എന്നിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും, നിന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 24. എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നിന്റെ ഒരു സ്പർശനത്തിനായി മരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു."ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം എന്താണ്"
 25. കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ചിരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കിട്ട ഓർമ്മകൾ എന്നെ എപ്പോഴും കൂട്ടുപിടിക്കുകയും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.
 26. നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രത്യേകമാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നീയില്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
 27. ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ, നീ എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം നൽകുന്നതുവരെ എന്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും അർത്ഥമാക്കുകയോ അർത്ഥമാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
 28. ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണം ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും.
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   കൗൺസിലർമാർ സത്യം ചെയ്യുന്ന 5 സന്തോഷകരമായ വിവാഹ രഹസ്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ അവനെ മിസ് ചെയ്തുവെന്ന് കാണിക്കാൻ മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ

നിങ്ങൾ അവനെ മിസ് ചെയ്തുവെന്ന് കാണിക്കാൻ മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ

 1. നീയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരുട്ടിലാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കാരണം നീയില്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകില്ല.
 2. നീ എന്നെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് ശൂന്യത തോന്നുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ പ്രിയേ.
 3. നീ ഇല്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷവും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആയിരം വർഷത്തെ വേദന പോലെയാണ്. എന്റെ മാലാഖ, നീയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 4. നീയില്ലാത്ത ജീവിതം വായുവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ്.
 5. എന്നും രാവിലെ ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ദശലക്ഷം കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 6. നിന്റെ പുഞ്ചിരിയെയും ചുംബനങ്ങളെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല; അതെല്ലാം എന്നിലുണ്ട്.
 7. നീ പോയതിനുശേഷം എന്റെ ഹൃദയം വളരെ ഏകാന്തമാണ്; നീയില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല."ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം എന്താണ്"

മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ

 1. അവനുവേണ്ടി പാചകം, പ്രത്യേകിച്ച് അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം.
 2. അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും.
 3. അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു.
 4. ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഭാതഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും തയ്യാറാക്കുന്നു.
 5. അവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അവന് ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാത്തപ്പോൾ.
 6. നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ വശീകരിക്കുന്നതും സെക്സിയുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു.
 7. അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും കേൾക്കുകയും അവനു നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 8. അവൻ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് തനിക്കായി വാങ്ങാൻ ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ.
 9. സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവനെ അനുവദിക്കുന്നു.
 10. അവൻ പറയുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനോട് ഉത്കണ്ഠ കാണിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയാം?

"ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കാര്യം എന്താണ്"

Onyedika Boniface-നെ കുറിച്ച് X ലേഖനങ്ങൾ
ജീവിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. എല്ലാവരേയും സമാധാനപരവും സന്തുഷ്ടവുമായ ബന്ധത്തിലും ദാമ്പത്യത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിലാസം: നമ്പർ 23 Ase-Eme വില്ലേജ്, pH. റോഡ്, ഒഹാബിയാം, അബ സൗത്ത്, അബിയ സ്റ്റേറ്റ്, നൈജീരിയ. ഇമെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.