ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ

റിലേഷൻഷിപ്പ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ സ്നേഹത്തിനും ബന്ധത്തിനും നിരവധി രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നേടുകയും നന്മകൾ സ്വയം പ്രകടമാകുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യേണ്ട പൊതുവായവയുണ്ട്.

ചിലപ്പോൾ, ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ അതിശയകരമായ രുചി സ്വയമേവ ദൃശ്യമാകും. 

 

റിലേഷൻഷിപ്പ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതും ആരോഗ്യകരവും സ്നേഹവും ഉറപ്പുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്:

 

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ

 

  • ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത വികസിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമയം, പരിചരണം, ഉത്കണ്ഠ, ശ്രദ്ധ, ആശയവിനിമയം. 

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധയും കരുതലും കാണിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന സാധാരണവും നിഷ്പക്ഷവുമായ ആശങ്കയായിരിക്കരുത്, എന്നാൽ ഇത് കൂടുതൽ വാത്സല്യങ്ങളോടെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും വേണം.

വീണ്ടും, ആശയവിനിമയം ഒരു ദീർഘകാല ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടമാണ്. അതിനാൽ ഈ സമയം, നിങ്ങൾ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആഴത്തിലാക്കുകയും വേണം. നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ മനസ്സിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, അത് അമിതമാക്കരുത്, ഒരുതരം അസ്വസ്ഥത എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാം സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് എപ്പോൾ പിടിച്ചുനിൽക്കണമെന്നും എപ്പോൾ തുടരണമെന്നും അറിയുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   എന്താണ് ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ കാലം നിലനിർത്തുന്നത്?

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ

  • ഒരുമിച്ച് ഡേറ്റിന് പോകുക.

അതെ. ഒരുമിച്ച് ഡേറ്റിന് പോകുക. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ പങ്കാളികളായതുകൊണ്ടല്ല, ആ ബന്ധത്തിൽ സ്പാർക്ക് പുതുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ മറക്കുന്നു.

ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കുക, അവളുമായി ഒരു തീയതിയിൽ പോകുക, അവളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കുക, സ്നേഹം കുതിച്ചുയരുക. 

ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ച് ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുമിച്ച് പോകാം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ യാത്രയാണെന്ന മട്ടിൽ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ ഈ പതിവ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും പുതിയതും ശക്തവുമായിരിക്കും.

  • നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം വിഴുങ്ങുക.

ഒരു ബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അഹങ്കാരം.

ബന്ധങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ദീർഘകാലം പ്രണയത്തിലും നല്ല ആരോഗ്യത്തിലും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം എങ്ങനെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് പഠിക്കുക. 

നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നതും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വലുതായി തോന്നരുത്. നിങ്ങൾ എത്ര വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താലും പങ്കാളിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരവും പരുഷവും തോന്നരുത്. 

അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ അനാരോഗ്യകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ട് കക്ഷികളും തുല്യരാണെന്നും യാതൊരു വിദ്വേഷവുമില്ലാതെ പരസ്പരം സഹായകരമാകണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്‌താൽ മാപ്പ് പറയുക, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മനസ്സ് റിലാക്‌സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം നൽകുക എന്നിവയാണ് ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലൊന്ന്.

നിങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്വവും ആരോഗ്യകരവുമായ ബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കാണിക്കുന്നത്, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ശരിയാണെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഒരു തരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക, അതിനാൽ വിലമതിക്കുക. ആ വ്യക്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   അവൻ ദിവസം മുഴുവൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ

  • നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുക.

റിലേഷൻഷിപ്പ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രധാന രഹസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. 

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ലൈംഗിക സ്ഥാനങ്ങളും പരിശീലിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമല്ല, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി, ലാളിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, പ്രണയങ്ങൾ, ചുംബനങ്ങൾ, ആലിംഗനങ്ങൾ, വൈകാരിക സംഭാഷണങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, വഴക്കില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ച സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നേടാനാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ട ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ആശയവിനിമയം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, കാരണം അത് ആ ബന്ധത്തിലെ സ്നേഹവും സ്‌പാക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ പ്രണയം

  • നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക.

ഓരോ ബന്ധത്തിനും ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്, അതുപോലെ ഓരോ പങ്കാളിക്കും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ബന്ധത്തിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബന്ധത്തിന്റെ ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കുകയും അത് വിവേകപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വയം പ്രയോഗിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോർമുല അനുകരിക്കരുത്, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല. 

എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കില്ല. 

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ മനസിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കുക, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്ന് അറിയുക, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവ ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടേതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ചെയ്യുക.

ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടരുത്, പകരം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം പരിഹരിക്കാനും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ശാന്തമായി ന്യായവാദം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട്, ആ നിമിഷം മീൻ പിടിക്കുക, അത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   എന്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദത ഒരു കോർട്ടിംഗ് കില്ലർ ആണ്

നിങ്ങളുടേതായ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുക, എന്നാൽ ഫോർമുല രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും അനുയോജ്യമാണെന്നും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

Onyedika Boniface-നെ കുറിച്ച് X ലേഖനങ്ങൾ
ജീവിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. എല്ലാവരേയും സമാധാനപരവും സന്തുഷ്ടവുമായ ബന്ധത്തിലും ദാമ്പത്യത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിലാസം: നമ്പർ 23 Ase-Eme വില്ലേജ്, pH. റോഡ്, ഒഹാബിയാം, അബ സൗത്ത്, അബിയ സ്റ്റേറ്റ്, നൈജീരിയ. ഇമെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.