ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ

ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ
ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ

ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള കഴിവുകൾ അത് ആരോഗ്യകരമാക്കുന്നു. സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ഒരു ബന്ധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഐക്യമാണ് ബന്ധം.

ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും വളരെ ആവശ്യമായ നിരവധി കഴിവുകൾ ഉണ്ട്, അത് ആ ബന്ധത്തെ ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആ കഴിവുകൾ ഇവയാണ്-

 

ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ

 

  1. രണ്ട് പങ്കാളികളും പൂർണ്ണമായ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തണം.

ആശയവിനിമയം ഫലപ്രദവും സമ്പൂർണ്ണവുമാക്കുന്ന ആശയവിനിമയ നിയമം പുരുഷനും സ്ത്രീയും അംഗീകരിക്കണം. ആ നിയമങ്ങളും

  1. കേൾക്കുന്നു
  2. നിരീക്ഷിക്കുന്നു
  3. ചോദിക്കുന്നു
  4. പറയുന്നു
  5. പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു
  6. മനസ്സിലാക്കുന്നു.

 

പരസ്പരം നന്നായി കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ് പങ്കാളികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ പുരുഷനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ബന്ധത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പങ്കാളി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റേ പങ്കാളിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പരീക്ഷിച്ചുകൂടാ.

 

ഒരു ബന്ധത്തിലെ നിരീക്ഷണം ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു താക്കോലാണ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിരീക്ഷണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോഴും അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. അതിനാൽ ഊഷ്മളവും പ്രണയബന്ധവും നിലനിർത്തുന്നതിന് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ശരീരഭാഷയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിവാഹിതനായിരിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണപരമായ വിഭാഗമാണ്

 

അവനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് കുറവെന്നും മുകളിലുള്ളത് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയം അറിയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശങ്കാകുലരാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും, സംശയം തീരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നതിനു പകരം. നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മാവല്ല, അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്ജെനിക് അല്ല.

"ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ"

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും വിലമതിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ മസാലപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്നും ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നും അവരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപദേശത്തിനായി ഒരു മുറി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും അതുവഴി ആരോഗ്യകരവും പ്രണയപരവുമായ ബന്ധത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും അത് പറയാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

 

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ മസാലയാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ്, ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു താക്കോലാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ ലജ്ജിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കാനും ആ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷത്തിനായി കളിക്കാനും പ്രണയപൂർവ്വം പ്രേരിപ്പിക്കാം. , അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ആ നിമിഷം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽപ്പോലും നിങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രണയത്തിലല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന 9 ഉറപ്പായ അടയാളങ്ങൾ

 

ഒരു ബന്ധത്തിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു മികച്ച കഴിവാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരണയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കും തർക്കവും ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ, സമാധാനം വാഴാൻ ഒരാൾക്ക് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. പക്വത എന്നത് ഒരാൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും (തലച്ചോർ) ഉണ്ടെങ്കിൽ.

"ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ"

  1. ക്ഷമാപണം.

എല്ലാവർക്കും ഈ കഴിവ് ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബന്ധത്തിൽ അത് നേടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അറിയുക, കാരണം അത് ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാന താക്കോലാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ തെറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, ആർക്കും തെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

 

  1. കോപത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം.

ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കഴിവുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഈ പ്രത്യേക പ്രശ്നം നിരവധി ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെയധികം അപവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് വേർപിരിയലിലേക്കും വിവാഹമോചനത്തിലേക്കും വരെ നയിച്ചേക്കാം. ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ പെരുമാറാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം കോപമാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കോപത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോപത്തിന് കാരണമായതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പഠിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

 

ഈ പ്രധാന കഴിവുകൾ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തിനുള്ള കഴിവുകളാണ് മുകളിൽ കേൾക്കുന്നത്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എല്ലാവരിലും മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാനും കഴിയും   ഡിസ്കോഡ് സെക്‌സ് ക്യാം സെഷനുകളിലെ അതിരുകളുടെ പ്രാധാന്യം

എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫോറത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു].

നന്ദി.

"ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധ കഴിവുകൾ"

വിലയേറിയ കുറിച്ച് X ലേഖനങ്ങൾ
ഞാൻ ശാന്തനും ലളിതനുമാണ്. ബന്ധങ്ങളും ആരോഗ്യ നുറുങ്ങുകളും എഴുതാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിലാസം: നമ്പർ 15 orji Street, pH. റോഡ്, ഒഹാബിയാം, അബ സൗത്ത്, അബിയ സ്റ്റേറ്റ്, നൈജീരിയ ഇമെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]: + 2347062470552

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.