Inona no mitranga amin'ny andro ovulation

Betsaka ny zavatra mitranga amin'ny andro ovulation, ary ireo zavatra ireo no horesahina. Koa tandremo tsara. Alohan'ny handehanantsika any amin'ny zava-nitranga tamin'ny andro ovulation dia tsy maintsy takatsika aloha ny atao hoe ovulation. "Inona no mitranga amin'ny andro ovulation"

 

ny famokarana atodinaina,

Ny ovulation dia ny fivoahan'ny atody matotra avy amin'ny ovaire. Izany dia ny famotsorana atody matotra avy amin'ny ovaire hafa, izay mety hivoaka toy ny mucus tsy misy loko avy amin'ny fivaviana ary matetika mivoaka isam-bolana eo amin'ny fiainan'ny vehivavy izany.

 

Izao no mitranga amin'ny andro ovulation.

Amin'ny andro ovulation, ny vehivavy dia mety ho mahatsikaritra fa mihamando ny fivaviany ary mety misy mucus mivoaka avy ao. Tsy mampidi-doza ny mucus mivoaka, tsy misy fofona koa ary mety misy ronono indraindray.

Ho toy ny te hisotro ianao, na toy ny hoe misy zavatra mivoaka avy ao amin'ny fivavianao. Tsy maintsy mahamarika izany ianao. Raha vao voamarikao izany dia mandehana manasa tanana na maka tavy dia diovy ny tenanao dia ho hitanao tokoa fa miendrika ronono ny mucus ary tsy misy fofona koa. Jereo ny tenanao raha toa ka mbola tsy nahita azy voalohany ianao.

 

Amin'ny andro ovulation, dia mety ho hitanao fa ny nononao dia hihamatanjaka sy ho matanjaka ary ho te hifoha amin'ny fotoana rehetra.

 

Amin'ny andro ovulation dia mety ho hitanao ny fanaintainana eo amin'ny vavonao sy ny fahalemena kely amin'io fotoana io, na dia tsy maharitra ela aza izany.

 

Amin'ny andro ovulation dia mety ho hitanao fa hiakatra kely ny maripanao, hisy fiovana ny hafanan'ny vatanao izay tsy maharitra ela.

 

Amin'ny andro ovulation dia mety ho tsikaritrao fa ny vatanao dia ho saro-pady amin'ny karazana fientanam-po rehetra indrindra amin'ny lahy sy vavy. Noho izany, mandritra izany fotoana izany dia ho noana firaisana ara-nofo ianao ary io vanim-potoana io dia ny fotoana mahavokatra indrindra. Tena mety ho bevohoka ianao satria efa vonona sy mazoto ny hormonina rehetra tompon'andraikitra amin'izany.

Na ny atody aza dia maniry mafy hisambotra izay tsirinaina mety hiditra amin'ny fivavianao. Ka raha te ho bevohoka ianao dia anjaranao ny mihetsika fa raha tsy izany dia tandremo tsara.

 

Hitanao fa be dia be ny zavatra mitranga amin'ny andro ovulation. Aza misalasala mametraka ny hevitrao raha misy ianao.

Misaotra.

"Inona no mitranga amin'ny andro ovulation"

Leave a Comment