Inona no mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana?

Androany isika dia hijery Inona no mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana? Ka raha mianatra zavatra mamaritra ny fifandraisana tsara no antony anaovanao izany dia mialà sasatra rehefa manazava zavatra aminao aho.

Inona no mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana?

• Ny fifandraisana am-pitiavana dia fifandraisana izay samy mifankatia fatratra ny lehilahy sy ny vehivavy voarohirohy.

• Inona no mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana FITIAVANA. Rehefa samy mifankatia tsy misy fepetra.

• Ny fiadanan-tsaina koa dia zavatra iray hafa mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana. Rehefa romantika ny fiarahana dia misy foana ny fiadanan-tsaina izay mampiseho ny fahasambarana na ilay lehilahy na ilay vehivavy voarohirohy.

• Ny fahasambarana dia zavatra iray hafa izay mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana, satria rehefa misy fifandraisana am-pitiavana, dia mahita ny lalany foana ny fahasambarana. Ny fahasambarana eo amin'ny fifandraisana dia milaza ny tsara sy ny fitiavana ny fifandraisana.

• Mbola tanora foana; dia zavatra iray hafa mamaritra ny firaisana ara-nofo, satria ny fifandraisana izay romantika, ny olona voarohirohy na ny lehilahy sy ny vehivavy dia mijery tanora foana, satria malalaka sy milalao foana. Na dia tsy manam-bola aza, ny kely hohaniny dia ataony amim-pifaliana sy amim-pahalalahana izany ary mahatonga azy ireo ho tanora foana.

• Fitiavana; Izany dia fahatsapana mahery vaika iray hafa izay mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana, ny fitiavana ao anatin'ny fifandraisana dia tsy hamela na oviana na oviana ny fifandraisana hirodana, satria na ny lehilahy na ny vehivavy voarohirohy dia samy ho dodona ny handrotsaka ny fihetseham-pony mahery vaika, ary izany dia hanampy hanamafisana ny fifandraisana.

• Tsotra; io koa no mamaritra ny firaisana ara-pitiavana, satria rehefa ilay vehivavy sy ilay lehilahy tafiditra ao anatin'io fiarahana io no karazany mora mifamela na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, dia ho hitanao fa hijoro foana io fifandraisana io ary tsy hirodana mihitsy. Ny mpivady mora mandeha dia miaina amim-pifaliana foana ary mifampizara zavatra iraisana.

• Fanomezana; mahatonga ny fifandraisana ho romantika. Na kely aza ny fanomezam-pahasoavanao, raha entinao avy ao am-ponao sy am-pitiavana izany dia hahatonga ny fifandraisanao ho romantika foana. Hankasitraka izany foana ny namanao.

Izany rehetra izany no mamaritra ny fifandraisana am-pitiavana. Apetraho eo amin'ny boaty fanehoan-kevitra ny hevitrao raha misy ianao.
Misaotra.

Leave a Comment