ເຈົ້າບອກແນວໃດວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າບໍ?

ຖ້າຜູ້ຊາຍຢາກອອກເດດ ຫຼືມີເຈົ້າເປັນໝູ່ກໍມີສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະເຫັນໃນຊາຍຄົນນັ້ນ, ແລະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ” ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຢາກຄົບຫາກັບຂ້ອຍແທ້ໆ. ດັ່ງນັ້ນຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນຄວນຈະເປັນ, "ອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງຫຼືສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະເຫັນໃນຜູ້ຊາຍແລະຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າ" ຄໍາຕອບທີ່ຮັກຂອງຂ້ອຍແມ່ນງ່າຍດາຍແລະຂ້ອຍຈະບອກເຈົ້າວ່າອາການເຫຼົ່ານັ້ນຈະເບິ່ງເວລາເຈົ້າ. ຢູ່ກັບລາວ. ໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມ. "ເຈົ້າບອກແນວໃດວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າ?"

ເຈົ້າບອກແນວໃດວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າບໍ?

•ເຮັດໃຫ້ເວລາອອກສໍາລັບທ່ານ.
ລາວຈະພະຍາຍາມຫຼາຍເທົ່າທີ່ລາວສາມາດໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເຈົ້າສະເໝີ. ເພາະລາວຮັກ ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ກັບເຈົ້າ ລາວຈະພະຍາຍາມຢູ່ໃກ້ເຈົ້າສະເໝີ.
• ການສື່ສານ.
ຈະມີການສື່ສານທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງທ່ານທັງສອງ. ລາວຈະພະຍາຍາມໂທຫາເຈົ້າສະເໝີ ແລະເມື່ອລາວລົມຜ່ານໂທລະສັບ ລາວຈະບໍ່ວາງສາຍໄດ້ງ່າຍ ແທນທີ່ລາວຈະມັກລົມກັບເຈົ້າຕະຫຼອດ ເພາະລາວຮັກເຈົ້າ. ຜູ້ຊາຍບາງຄົນທີ່ຮັກເຈົ້າເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາເກືອບທຸກວັນຂອງລາວເວົ້າກັບເຈົ້າສະເໝີ.
•ລາວພົບກັບຫມູ່ເພື່ອນຂອງເຈົ້າ.
ຜູ້ຊາຍຄົນໃດສົນໃຈເຈົ້າ ແລະຢາກຄົບຫາເຈົ້າຈະຮັກເຈົ້າ ແນະນຳໃຫ້ໝູ່ເຈົ້າຮູ້ຈັກ. ແລະຍັງຈະພະຍາຍາມຮັກເຂົາເຈົ້າຄືກັນ.

• ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້ທ່ານ.
ຜູ້ຊາຍຄົນໃດທີ່ຮັກເຈົ້າສະເໝີ ແລະພະຍາຍາມຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ເຈົ້າສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງຂັວນໜ້ອຍປານໃດ, ລາວຈະພະຍາຍາມໃຫ້ເຈົ້າສະເໝີ. ເພາະເຂົາຢາກຄົບຫາເຈົ້າ ເຂົາຈະຄິດວ່າການເຮັດແນວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບເຂົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາສົນໃຈກັບເຈົ້າ.

"ເຈົ້າບອກແນວໃດວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າ?"

• ລາວພາເຈົ້າອອກໄປ.
ຜູ້ຊາຍທີ່ຮັກເຈົ້າຈະພະຍາຍາມ hang out ກັບເຈົ້າແລະບໍ່ອາຍທີ່ຈະເຮັດມັນ. ສະນັ້ນ ຖ້າ​ລາວ​ພາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ໄປ ແລະ​ລາວ​ຍັງ​ພາກພູມ​ໃຈ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ສາທາລະນະ​ຫຼື​ທ່າມກາງ​ຄົນ​ຕ່າງໆ ຈົ່ງ​ຮູ້​ວ່າ​ລາວ​ຮັກ​ເຈົ້າ.

• ລາວຈະແນະນຳເຈົ້າໃຫ້ກັບໝູ່ຂອງລາວ.
ຖ້າລາວສົນໃຈເຈົ້າແທ້ໆ ແລະຢາກຄົບຫາເຈົ້າແລ້ວ ລາວຈະແນະນຳເຈົ້າໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະແມ້ກະທັ້ງຄອບຄົວຂອງລາວ. ເມື່ອ​ຂ້ອຍ​ແນະນຳ​ເຈົ້າ ຂ້ອຍ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຕົວ​ລາວ​ເອງ​ໂດຍ​ທີ່​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຂໍ. ຜູ້ຊາຍມັກທີ່ຈະສະແດງສາວຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະນັ້ນຖ້າຫາກວ່າເຂົາມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະຄົບຫາທ່ານເຂົາຈະເຮັດແນວນັ້ນ.

• ລາວຈະບໍ່ອາຍທີ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກແພງຂອງລາວ.
ຖ້າລາວຮັກເຈົ້າ ແລະຢາກຄົບຫາເຈົ້າ ເຈົ້າຈະຮູ້ໂດຍວິທີທີ່ລາວປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າ, ວິທີທີ່ລາວສະແດງຄວາມຮັກ, ຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ເປັນຫ່ວງເຈົ້າ. ທັງໝົດນີ້ຈະບອກເຈົ້າວ່າລາວຮັກເຈົ້າຫຼືບໍ່.

"ເຈົ້າບອກແນວໃດວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າ?"

• ລາວຈະຂີ້ອາຍ
ຖ້າລາວຂີ້ອາຍເມື່ອຢູ່ກັບເຈົ້າ ນັ້ນເປັນສັນຍານອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຮູ້ວ່າລາວຮັກເຈົ້າ ແລະຢາກຄົບຫາ. ເພາະຜູ້ຊາຍບາງຄົນກໍ່ຂີ້ອາຍເຖິງວ່າເລັກນ້ອຍ, ເມື່ອຢູ່ກັບຜູ້ຍິງທີ່ລາວຮັກ ຫຼືເປັນຫ່ວງ.

• ລາວຈະສະແດງຄວາມສົນໃຈ.
ຖ້າລາວຮັກເຈົ້າ ແລະຢາກຄົບຫາເຈົ້າ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​, ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ອາ​ການ​ແລະ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ທ່ານ​. ຖ້າເຈົ້າສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາລາວແລະລາວຕອບໄດ້ງ່າຍຫຼືເຈົ້າໂທຫາລາວແລະລາວຍັງໂທຫາຄືນຫຼືເລືອກໄດ້ງ່າຍຫຼັງຈາກນັ້ນລາວຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າ. ແຕ່ຖ້າລາວສືບຕໍ່ຂາດສາຍໂທຂອງເຈົ້າ ແລະໃຫ້ຂໍ້ແກ້ຕົວເຈົ້າສະເໝີ ລາວບໍ່ຢາກຄົບຫາເຈົ້າ.

• ລາວຈະບອກເຈົ້າ.
ແມ່ນແລ້ວ ລາວຈະບອກເຈົ້າວ່າລາວຮັກເຈົ້າ ແລະຕ້ອງການເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວເຫັນວ່າມັນຍາກທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ, ລາວຕ້ອງພະຍາຍາມບອກເຈົ້າ. ຜູ້ຊາຍຢ່າປິດບັງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືປິດປາກຂອງເຈົ້າ, ສະນັ້ນ ລາວຕ້ອງບອກເຈົ້າໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ.

"ເຈົ້າບອກແນວໃດວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງການນັດພົບເຈົ້າ?"

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້