Тиш гигиенасынын тереңдиктерин ачуу: тиштерди терең тазалоонун ыкмаларын жана алардын зарылдыгын кылдаттык менен карап чыгуу

Тиш гигиенасынын тереңдиктерин ачуу: тиштерди терең тазалоонун ыкмаларын жана алардын зарылдыгын кылдаттык менен карап чыгуу

Оозеки ден соолук биздин жалпы жыргалчылыгыбыздын чечүүчү аспектиси болуп саналат, ал көбүнчө биздин жалпы ден соолук абалын чагылдырган күзгү ролун аткарат. Тиш гигиенасы ак, жаркыраган жылмаюуну камсыз кылуу менен чектелбейт. Бул биздин физикалык ден соолугубуз менен чырмалышып, жашообуздун ар кандай аспектилерине, ишенимибизден жүрөк-кан тамыр ден соолугубузга чейин таасир этет. Бул кылдат изилдөөдө,… Толук маалымат