Өнөктөшүңүз сизди алдашы мүмкүн деп айта турган 11 нерсе

Өнөктөшүңүз сизди алдашы мүмкүн деп айта турган 12 нерсе

 Өнөктөшүң сени алдап кетиши мүмкүн деп айткан 11 нерсе "Эгер мен сени алдасам, эмне кылат элең?" Гипотетиканын да өзүн көрсөтүү ыкмасы бар. Ошондуктан бул сыяктуу гипотетикалык суроолорго жеңил-желпи мамиле кылбашыңыз керек. Бул сиздин шериктешиңиз жөнүндө ойлор менен алектенгенин билдирет ... Толук маалымат