ជូនពរថ្ងៃកំណើតយឺតតាមសាសនា - បងស្រី ម្តាយ និងកូនស្រី

នៅក្នុងការប្រកាសនេះ សូមបង្ហាញពីឧទាហរណ៍វិជ្ជមានមួយចំនួននៃការជូនពរថ្ងៃកំណើតតាមសាសនា។ បើថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកនៅលើផែនដីថ្ងៃនេះ តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី? តើអ្នកនឹងហៅអ្នកណា? តើអ្នកនឹងទៅលេងអ្នកណា? តើអ្នកណានឹងអត់ទោសឱ្យអ្នក? តើអ្នកនឹងស្វែងរកការអភ័យទោសពីអ្វី? តើអ្នកនឹងថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកដល់ព្រះទេ? យើង​មិន​ដែល​ធានា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​ទេ ដូច្នេះ… អាន​បន្ថែម