សម្រាប់បុរស - បទបញ្ជាដប់ប្រាំមួយនៃការណាត់ជួប

បញ្ញត្តិសម្រាប់បុរស

បទបញ្ញត្តិទាំងដប់ប្រាំមួយនៃទំនាក់ទំនង កុំនិយាយថា "ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក" ស្ត្រីដំបូងត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ដូចជាពួកគេត្រូវតែយកឈ្នះលើព្រំដែនដើម្បីយកឈ្នះបេះដូងរបស់មនុស្ស។ ពួកគេ​ប្រាថ្នា​ចង់​ចាប់​យក​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​របស់​មនុស្ស​ស្រី​ផ្សេង​គ្នា​ប្រជែង​គ្នា​ដើម្បី​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​គាត់ ហើយ​មិន​យូរ​មិន​ឆាប់​នឹង​ឈ្នះ​លើ​ការ​ស្ទាក់​ស្ទើរ​ដ៏​ក្រហាយ​របស់​គាត់… អាន​បន្ថែម