8 គន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់ការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទំនើប

រចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវគឺជាគ្រឹះនៃផ្ទះ។ ជាធម្មតាវាជារឿងដំបូងដែលភ្ញៀវនឹងឃើញនៅពេលចូលផ្ទះរបស់អ្នក។ ការធ្វើឱ្យបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់អ្នកមានភាពឆើតឆាយ មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានចំពោះភ្ញៀវដែលកំពុងមកលេងកន្លែងរបស់អ្នកផងដែរ។ ផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតុបតែងផ្ទះរបស់អ្នក… អាន​បន្ថែម