សំបុត្រខួបកំណើតទៅមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ

សំបុត្រខួបកំណើតទៅមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ

ផ្ញើសំបុត្រខួបកំណើតទៅមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យគាត់ញញឹមនិងមានថ្ងៃល្អ។ សំបុត្រខួបកំណើតជូនមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំ (ឈ្មោះ) ពិរោះណាស់! សប្បាយ​មែន​ទែន! ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក ហើយក្រៅពីនិយាយថា រីករាយថ្ងៃកំណើត និងជូនពរគ្រប់យ៉ាង - ជាផ្នែកនៃទម្លាប់… អាន​បន្ថែម