ការជាសះស្បើយពីគ្រោះថ្នាក់៖ ការដោះស្រាយជាមួយនឹងរាងកាយដែលឈឺចាប់បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ការពិតដ៏សោកសៅគឺថា គ្រោះថ្នាក់គឺជារឿងធម្មតាជាងយើងចូលចិត្តជឿទៅទៀត។ តាមពិតពួកគេទំនងជាថាយើងម្នាក់ៗទំនងជានឹងបញ្ចប់ដោយឧបទ្ទវហេតុយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណាង គ្រោះថ្នាក់នេះនឹងគ្រាន់តែជាការបាក់ឆ្អឹងជំនីរដោយគ្មានការពិត… អាន​បន្ថែម