ការណែនាំអំពីបន្ទប់គេង BDSM សម្រាប់ចិត្តចង់ដឹងចង់ឃើញ

ការណែនាំអំពីបន្ទប់គេង BDSM

តើអ្នកជាអ្នកថ្មីមែនទេ? តើអ្នកឮអំពី BDSM ទេ? តើអ្នកចង់ដឹងទេថាជាអ្វី? ចង់​ដឹង​ថា​មាន​រឿង​អ្វី​ខ្លះ? នេះជាអត្ថបទត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីណែនាំអ្នកអំពី BDSM, fetish, ឬ kink ។ វាអាចត្រូវបានគេហៅថាណាមួយនៃ… អាន​បន្ថែម