តើ​ស្ត្រី​អសកម្ម​ផ្លូវភេទ​នៅ​អាយុ​ប៉ុន្មាន​?

តើ​ស្ត្រី​អសកម្ម​ផ្លូវភេទ​នៅ​អាយុ​ប៉ុន្មាន​?

មិនមានអាយុជាក់លាក់ណាមួយដែលស្ត្រីក្លាយជាអសកម្មខាងផ្លូវភេទនោះទេ ប៉ុន្តែមានដំណាក់កាលមួយដែលស្ត្រីប្រហែលជាមិនមានបំណងចង់រួមភេទនោះទេ មិនមែនថានាងនឹងមិនមានអារម្មណ៍រំភើបប្រសិនបើបុរសប៉ះនាងដោយមនោសញ្ចេតនានោះទេ។ រហូតដល់នាងមានអាយុច្រើន អ័រម៉ូនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការជម្រុញចុះខ្សោយ។ ស្ត្រីម្នាក់ទទួលបាន… អាន​បន្ថែម