សញ្ញាថាគាត់ច្រណែននិងកាន់កាប់

សញ្ញាថាគាត់ច្រណែននិងកាន់កាប់

ពិបាក​នឹង​បំបែក​មិត្ត​ប្រុស​ល្អ​ចេញ​ពី​អ្នក​ដែល​តែងតែ​ព្យាយាម​គ្រប់​គ្រង​អ្នក។ ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់អាកប្បកិរិយាបែបនេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាព។ នេះ​ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​មិន​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​បុរស​ច្រណែន​និង​ការពារ​ហួសហេតុ។ “គាត់​ច្រណែន​និង​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ”។ នេះបង្ហាញ… អាន​បន្ថែម