១០ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើ បន្ទាប់ពីត្រូវបានដៃគូរបស់អ្នកបោកប្រាស់

១០ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើ បន្ទាប់ពីត្រូវបានដៃគូរបស់អ្នកបោកប្រាស់

១០ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើ បន្ទាប់ពីត្រូវបានដៃគូរបស់អ្នកបោកប្រាស់ កុំព្យាយាមស្វែងរកការសងសឹក។ ការ​សងសឹក​មិន​ប្រាកដ​ថា​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​យល់​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​នោះ​ទេ។ វានឹងមិនជួយកែលម្អស្ថានភាពនៃកិច្ចការនោះទេ។ តាមការពិត វាអាចមានជាតិពុល ហើយមិនអំណោយផលដល់ខ្លួនឯង។ ប្រាកដណាស់ អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានកំហឹងមួយចំនួន។ … អាន​បន្ថែម