Zásady ochrany osobních údajů

Prosím, sdílejte toto pro nás:

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V Bewiseprof máme několik základních zásad, kterými se řídíme:

  • Nežádáme vás o osobní údaje, pokud je skutečně nepotřebujeme. (Nemůžeme vystát služby, které po vás bez zjevného důvodu žádají věci, jako je vaše pohlaví nebo úroveň příjmu.)
  • Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme, s výjimkou dodržování zákonů, vývoje našich produktů nebo ochrany našich práv.
  • Na našich serverech neukládáme osobní údaje, pokud to není nutné pro pokračující provoz našich stránek.

BC Computers. provozovatel bewiseprof.com Zásadou společnosti BC Computers je respektovat vaše soukromí ohledně jakýchkoli informací, které můžeme shromáždit při provozu našich webových stránek.

Webové stránky Návštěvníci

Stejně jako většina provozovatelů webových stránek shromažďuje společnost BC Computers neosobní údaje typu, které webové prohlížeče a servery obvykle zpřístupňují, jako je typ prohlížeče, jazykové preference, odkazující stránky a datum a čas každého požadavku návštěvníka. Účelem společnosti BC Computers při shromažďování informací, které neumožňují osobní identifikaci, je lépe porozumět tomu, jak návštěvníci společnosti BC Computers používají její webové stránky. Čas od času může společnost BC Computers uvolnit neosobní údaje v souhrnu, např. zveřejněním zprávy o trendech ve využívání svých webových stránek.

BC Computers také shromažďuje potenciálně osobní identifikační údaje, jako jsou adresy internetového protokolu (IP) pro přihlášené uživatele a pro uživatele, kteří zanechávají komentáře na našich blozích. Společnost BC Computers zpřístupňuje IP adresy přihlášených uživatelů a komentátorů pouze za stejných okolností, za kterých používá a zveřejňuje osobní identifikační údaje, jak je popsáno níže, s výjimkou toho, že IP adresy komentujících blogů jsou viditelné a sdělené správcům blogu, kde byl komentář zanechán.

Shromažďování Osobně-identifikačních údajů

Někteří návštěvníci webových stránek BC Computers se rozhodnou komunikovat s BC Computers způsoby, které vyžadují, aby BC Computers shromažďovala osobní identifikační údaje. Množství a typ informací, které BC Computers shromažďuje, závisí na povaze interakce. Například žádáme návštěvníky, kteří komentují náš blog, aby uvedli uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Ti, kteří chtějí dostávat aktualizace BeWiseProf e-mailem, shromažďujeme jejich e-maily. V každém případě společnost BC Computers shromažďuje takové informace pouze do té míry, do jaké je to nezbytné nebo vhodné ke splnění účelu interakce návštěvníka s BC Computers. BC Computers nezveřejňuje jiné osobní údaje, než jak je popsáno níže. A návštěvníci mohou vždy odmítnout poskytnout osobní identifikační údaje s tím, že jim to může bránit v zapojení do určitých činností souvisejících s webem.

Souhrnné statistiky

Společnost BC Computers může shromažďovat statistiky o chování návštěvníků jejích webových stránek. Společnost BC Computers může například sledovat nejoblíbenější stránky na webu list25.com nebo používat spam prověřený službou Akismet k identifikaci spamu. BC Computers může tyto informace veřejně zobrazovat nebo je poskytovat ostatním. Společnost BC Computers však nezveřejňuje osobní identifikační údaje jinak, než jak je popsáno níže.

Ochrana některých Osobně-identifikačních údajů

BC Computers zpřístupňuje potenciálně osobní identifikační a osobní údaje pouze těm svým zaměstnancům, dodavatelům a přidruženým organizacím, kteří (i) potřebují znát tyto informace, aby je mohli zpracovávat jménem BC Computers nebo poskytovat služby dostupné na webových stránkách BC Computers. a (ii) které souhlasily s tím, že je nesdělí ostatním. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací se mohou nacházet mimo vaši domovskou zemi; používáním webových stránek BC Computers souhlasíte s přenosem takových informací na ně. BC Computers nebude nikomu pronajímat ani prodávat potenciálně osobní identifikační a osobně identifikující informace. Kromě svých zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací, jak je popsáno výše, společnost BC Computers zveřejňuje potenciálně osobní identifikační a osobně identifikující informace pouze v reakci na předvolání, soudní příkaz nebo jinou vládní žádost, nebo když se BC Computers v dobré víře domnívá, že zveřejnění je přiměřeně nutné k ochraně majetku nebo práv BC Computers, třetích stran nebo široké veřejnosti. Pokud jste registrovaným uživatelem webové stránky BC Computers a zadali jste svou e-mailovou adresu, může vám společnost BC Computers příležitostně poslat e-mail s informacemi o nových funkcích, požádat o vaši zpětnou vazbu nebo vás jen informovat o tom, co se děje s BC. Počítače a naše produkty. Ke sdělování tohoto typu informací využíváme především naše blogy o různých produktech, takže očekáváme, že tento typ e-mailů omezíme na minimum. Pokud nám zašlete žádost (například prostřednictvím e-mailu podpory nebo prostřednictvím některého z našich mechanismů zpětné vazby), vyhrazujeme si právo ji zveřejnit, abychom nám pomohli objasnit vaši žádost nebo na ni reagovat nebo nám pomohli podpořit ostatní uživatele. Společnost BC Computers přijímá veškerá přiměřeně nezbytná opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, používáním, pozměňováním nebo zničením informací, které by mohly identifikovat nebo identifikovat osobu.

Cookies

Cookie je řetězec informací, které webová stránka ukládá v počítači návštěvníka a který prohlížeč návštěvníka poskytuje webové stránce pokaždé, když se návštěvník vrátí. Společnost BC Computers používá soubory cookie k tomu, aby pomohla společnosti BC Computers identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich používání webových stránek BC Computers a jejich předvolby přístupu na webové stránky. Návštěvníci BC Computers, kteří si nepřejí mít na svých počítačích umísťované soubory cookie, by měli před použitím webových stránek BC Computers nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, s nevýhodou, že některé funkce webových stránek BC Computers nemusí bez pomoci souborů cookie správně fungovat.

Obchodní Převody

Pokud by byla získána společnost BC Computers nebo v podstatě všechna její aktiva nebo v nepravděpodobném případě, že by společnost BC Computers ukončila činnost nebo vstoupila do úpadku, informace o uživateli by byly jedním z aktiv, která jsou převedena nebo získána třetí stranou. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že jakýkoli nabyvatel BC Computers může nadále používat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v těchto zásadách.

reklamy

Reklamy zobrazované na kterékoli z našich webových stránek mohou uživatelům doručovat reklamní partneři, kteří mohou nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují reklamnímu serveru rozpoznat váš počítač pokaždé, když vám zašlou online reklamu, aby shromáždil informace o vás nebo ostatních, kteří používají váš počítač. Tyto informace umožňují reklamním sítím mimo jiné poskytovat cílené reklamy, o kterých se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů pokrývají používání souborů cookie společností BC Computers a nevztahují se na používání souborů cookie žádnými inzerenty.

Komentáře

Komentáře a další obsah odeslaný do antispamové služby Akismet se neukládá na naše servery, pokud nebyly označeny jako falešně pozitivní, v takovém případě je uchováváme dostatečně dlouho, abychom je mohli použít ke zlepšení služby, abychom se v budoucnu vyhnuli falešným pozitivním nálezům.

Změny Ochrana osobních údajů

Ačkoli většina změn bude pravděpodobně nepodstatných, společnost BC Computers může čas od času změnit své zásady ochrany osobních údajů a podle vlastního uvážení společnosti BC Computers. Společnost BC Computers doporučuje návštěvníkům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny jejích zásad ochrany osobních údajů. Vaše další používání této stránky po jakékoli změně v těchto Zásadách ochrany osobních údajů bude znamenat váš souhlas s takovou změnou.