Giunsa nimo pagkahibalo kung kanus-a nimo siya buhian

Para mahibal-an kung dili siya gusto sa usa ka relasyon, daghang mga butang ang kinahanglan nga bantayan, ug kana nga mga butang mao ang mga butang nga among hisgutan, busa basaha pag-ayo ug sabta kung unsa ang among isulti. "Unsaon nimo pagkahibalo kung kanus-a nimo siya buhian"

Giunsa nimo pagkahibalo kung kanus-a nimo siya buhian

 

1. Kakulang sa interes. Kung dili gusto ug relasyon, wala siyay interes nimo labi na kung dili direkta ang imong pag-drawing sa topic, mangita gyud siyag paagi nga matakpan. Gidulaan ka niya, nakigsulti nimo apan dili siya gusto nga makigrelasyon kanimo. Para ma-confirm nimo, tan-awa siya, basta mag-drawing ka og relationship nga related niya labi na ang concern nimo, ma-observe nimo nga dili siya magdugay sa maong panag-istoryahanay, kinahanglan niyang divert sa laing topic sa labing daling panahon.

2. Kakulang sa kasuod. Kung wala siya magkinahanglan ug relasyon nimo, maglisod siya pagduol nimo. Dili ka niya hatagan sa iyang bug-os nga atensyon ug oras. Bisag kanus-a nimo siya gikinahanglan, basin wala siya. Mahimong ganahan ka niya apan dili siya gusto nga adunay bisan unsang relasyon kanimo.

3. Kakulang sa konsentrasyon. Sa matag higayon nga kauban nimo siya, tingali dili siya maka-concentrate kanimo, tingali adunay makapugong kaniya sa pagtagad kanimo.
Ang iyang hunahuna kanunay nga naa sa usa ka lugar nga wala nimo nahibal-an. Ikaw na lagi ang mupugos sa imong kaugalingon niya.

4. Kakulang sa apresasyon. Dili niya maapresyar ang bisan unsa nga imong buhaton. Kanunay niyang makita ang imong kabuotan kaniya nga murag gigukod nimo siya. Masipyat siya sa pagsabot sa imong motibo ug dali ra niyang balibaran ang imong tanyag.
Dili siya ganahan kon mohatag ka og tabang ngadto kaniya. Kanunay siyang mobati nga dili na siya makabayad ugma. Bisag magpasalamat siya nimo, ug malipay ka nga nabuhat nimo pero di niya dawaton.

5. Kakulang sa sakripisyo. Dili siya makahimo sa pagsakripisyo sa bisan unsa tungod kanimo. Kanunay niyang tan-awon ang iyang sakripisyo nga binuang, ug kana maghimo kaniya nga dili mobuhat ug bisan unsang sakripisyo alang kanimo. Sama sa paghatag sa iyang kalipay tungod kay ikaw kini, o paghatag kanimo og usa ka butang nga kinahanglan niya ugma.

Niini kami nagtuo nga makahibalo ka kung unsaon pag-obserbar kung dili niya gusto ang usa ka relasyon. Ihulog ang imong mga komento kung naa ka.
Salamat.

"Unsaon nimo pagkahibalo kung kanus-a nimo siya buhian"

Leave sa usa ka Comment