Giunsa Nimo Pagkahibalo Kanus-a Ilabay ang Imong Uyab?

Daghan kaayong paagi nga makahibalo ka kanus-a ilabay ang imong uyab. Ang ubang mga babaye nakigrelasyon sa ilang uyab karon, apan dili na sila interesado sa maong relasyon, apan dili nila kini mahuman tungod kay naglibog sila niini ug wala sila masayud kon ila ba siyang ilabay o dili. Atong hisgotan kon unsaon pagkahibalo kung kanus-a ilabay ang imong uyab. “Unsaon Nimo Pagkahibalo Kanus-a Isalikway ang Imong Uyab?”

 

Ang 5 ka dagkong mga paagi aron mahibal-an kung kanus-a ilabay ang imong uyab.

 

  1. Sa dihang nakabantay ka nga wa na siyay pakialam nimo. Dili siya interesado sa imong gibati ug kung unsa ka tingali nabalaka. Kung dili na siya magpakita ug kabalaka, ang iyang gihunahuna mao ra ang iyang kaugalingon ug ang iyang kaugalingon. Pananglitan, mahimo nimong tawagan ang imong uyab ug sultihan siya nga nasakit ka kaayo, mahimo siyang mag-sorry kanimo nianang higayona ug mosimpatiya kanimo. Pareha dayon mo drop sa tawag, automatic nga makalimtan ka niya, dili na siya mutawag para makabalo sa imong gibati o kung mupadayon pa ba. Makigsulti ra siya kanimo kung tawagan nimo siya o padayon nga mag-flash kaniya, kung wala kana dili siya magtagad nga mahibal-an kung unsa ang imong kahimtang.

 

  1. Kung nahibal-an nimo nga ang tanan nga gusto niya mao ang pagkatulog kanimo, ug wala na. Gitawagan ka niya og gabii para matulog, permi siya motawag panahon sa weekend kay kabalo siya nga libre ka ug way rason nga di ka moanha. Dili siya maghatag ug oras sa semana aron masusi ka, imbes mopili siya nga tawagan sa katapusan sa semana aron moadto ka ug matulog. Kung interesado ang imong uyab sa mga butang nga naa sa ilalom sa imong mga paa ug wala na kay kung imo siyang ilabay, kay dili siya maayo para nimo.

 

  1. Kung dili siya makabiya sa usa ka butang alang kanimo, kanunay siya nga hakog sa paghimog mga desisyon. Gipalabi niya ang pag-adto uban sa mga higala aron makagasto, imbes nga paliton ka ug pipila ka mga regalo nga nakurat. Gipalabi niya ang paghatag sa iyang mabinationg lihok ngadto sa ubang mga tawo sa gawas nga walay paghatag kanimo. Ang pag-abot niya sa imo kay wala na siya sa iya ug mogawas siya kung naa siyay kauban. Ang gusto lang niya gamiton ka lang ug ilabay bisan unsang orasa nga gusto niya. Kung ingon ana ang mahitabo, akong mahal dagan na lang sa imong mahal nga kinabuhi, kay wala ka niya gihigugma.

“Unsaon Nimo Pagkahibalo Kanus-a Isalikway ang Imong Uyab?”

  1. Kung maglisod siya sa pagpresentar nimo atubangan sa iyang mga higala. Dili siya proud nimo, gitago ka niya sa iyang pamilya ug mga higala. Gabii ra ka niya dal-on ug iuli sa dili pa ang kaadlawon. Naulaw siya kanimo ug dili gusto nga iparada ka sa mga tawo nga suod kaniya. Ang uyab nga dili proud nga naa ka, dili worthy para nimo ug dili ka pwede sa bisag unsang rason. Busa akong minahal, padan-a ang imong mga mata.

 

  1. Kung gi take for granted ka sa imong uyab. Wala ka niya ginatamod nga bisan unsa, ginakulbaan ka niya sa bisan unsang gamay nga butang, ug wala ka niya isipa nga iyang higala. Kanunay ka nga mahadlok kung kauban nimo siya. Dili siya magtagad maminaw sa imong isulti, mopili siyag away sa bisan unsang butang, magdahom siya nga mangayo siyag pasaylo kaniya bisag siya ang hinungdan sa problema. Kanunay niyang gipasagdan ang imong presensya, dili nimo mahisgotan ang usa ka butang isip uyab ug uyab uban niya. Lisod na siyang higugmaon, dili ka niya makugos og tarong sama sa usa ka babaye, gawas kon gusto ka niya nga makighilawas kanimo. Ang lalaki nga mubuhat nga di ka love nimo ug kinahanglan nimo siyang buwagan kay di siya para nimo.

 

Mao ni ang kasagarang obserbahan sa imong uyab para makahibaw ka kung kanus-a nimo siya ilabay. Libre ka nga ihulog ang imong mga komento sa kahon sa mga komento.

Salamat.

“Unsaon Nimo Pagkahibalo Kanus-a Isalikway ang Imong Uyab?”

Leave sa usa ka Comment