Unsaon Nako Pagbulag sa Akong Uyab?

Dili man kinahanglan nga magpadayon ka sa usa ka relasyon nga dili ka malipayon, o sa usa ka relasyon nga dili na nimo interesado, apan kinahanglan nga buwagan nimo ang imong uyab sa paagi nga matinahuron, aron walay masakitan. Adunay mga paagi nga mahimo nimong buwagan ang imong uyab nga matinahuron. “Unsaon Nako Matinahorong Pagbulag sa Akong Uyab?”

 

Unsaon nimo nga matinahuron nga makigbuwag sa imong uyab.

 

Kung nakigrelasyon ka sa opposite sex ug gusto nimong buwagan ang maong tawo nga dili siya masakitan, hibaw-i lang kung unsa ka ka love sa tao, kung love ka niya sama sa iyang giingon, kindly do this things para niya. dili masakitan

Ayaw siyag ingna nga gusto nimo siyang buwagan. Hinay-hinay lang nga ipalayo ang imong kaugalingon kaniya. Ang pag-withdraw sa imong kaugalingon sa hinay-hinay makapahimo kaniya nga dili mobati nga ikaw mibiya kaniya, siya tingali naghunahuna nga tingali, ikaw adunay gamay nga panahon o nga ikaw okupado sa pipila ka normal nga mga katungdanan.

Sa makausa pa, kung magpadayon ka sa pag-atras sa imong kaugalingon gikan kaniya, pinaagi sa dili pagbuhat sa tanan nga gusto niya nga imong buhaton, o dili nimo siya makit-an, hinayhinay nga maminusan ang lebel sa imong pagkasuod, ang pagbuhat niana dili makaamgo kaniya nga adunay mahitabo. .

 

Kuhaa ang komunikasyon

Ang imong lebel sa pagpakigsulti kaniya kinahanglan nga maminusan, kung siya motawag kanimo, ayaw pagpili, ug kung imong kuhaon ayaw pagtubag sama sa imong gibuhat kaniadto, tubaga ingon nga ikaw busy kaayo ug ingna siya nga tawgon nimo siya sa ulahi. . Wala ako nag-ingon nga kinahanglan nimo nga hunongon ang pagtawag kaniya o hunongon nimo ang pagpili sa iyang mga tawag, nag-ingon ako nga kinahanglan nimo nga maminusan ang imong lebel sa komunikasyon, pagminusan ang imong kamot sa pagtawag kaniya, kung sa katapusan motawag ka, ayaw kalimti nga dili magdugay sa kana nga tawag. Ang komunikasyon mao ra ang koneksyon sa usa ka relasyon, kung mub-an ang komunikasyon, ang relasyon magsugod sa pagkahugno.

“Unsaon Nako Matinahorong Pagbulag sa Akong Uyab?”

Ayaw siya insulto.

Nabatasan na sa ubang mga babaye ang pag-insulto sa ilang uyab tungod lang kay gusto nilang buwagan siya o ba kaha kay gibati niya nga nabusog na siya sa maong relasyon. Never you be among those girls, ayaw siyag insulto sa bisag unsa nga rason, respetu lang ka sa iya before, para di na siya makakitag rason para malipay ka kung nibiya na ka. Ang imong kinaiya permi mag mingaw niya nimo bisag kanus-a naa siyay kuyog laing tawo, gimingaw siya nimo. Apan kung sugdan nimo siya sa pag-insulto, mahimo pa nga siya ang molabay kanimo bisan sa dili pa nimo mahuman ang imong mga aksyon, ug buhaton niya kini sa paagi nga dili nimo maagwanta.

 

Ayaw siya pasagdi nga makigdulog kanimo pag-usab.

Ipabati niya ang kagutom nimo, ilogon nimo ang imong emosyon bisag unsa pa, ayawg tulog uban niya, kay kung buhaton nimo, basin dili na siya mingawon nimo pag biyaan ka. Kung gibati niya ang kagutom kanimo, padayon siya nga nangandoy nga mag-uban gihapon ka.

 

Human nimo mahimo kining tanan, makita nimo nga magsugod na siya sa pagkapoy kanimo, ug ang imong mga aksyon maghatag gyud ug higayon sa laing babaye nga makaduol kaniya, ug kana makapalinga kaniya gikan kanimo, ug sa wala pa. matul-id niya nga wala na ka, ug sa sulod niya, mahunahuna niya nga siya ang tawo nga hinungdan sa imong panagbulag ug dili siya masakitan nga imong gibiyaan, imbes gimingaw siya sa imong pagkawala, ug kanunay siyang malipayon nahinumdom sa imong mga memories uban niya.

“Unsaon Nako Matinahorong Pagbulag sa Akong Uyab?”

Leave sa usa ka Comment