Mahimo bang magmatinud-anon ang usa ka bana human sa pagpanikas

Oo ang usa ka bana mahimong magmatinud-anon human sa pagluib kanimo, apan kini nagdepende sa kinaiya sa bana kanimo, ug dili sa mga pulong ug saad nga iyang gihimo kanimo sa dihang imong nasakpan siya nga nagluib kanimo. Busa ayaw ug bug-os nga pagsalig o paglaum sa mga pakigpulong o mga saad nga iyang gihimo kanimo, apan sulayi usab nga tan-awon ang iyang mga karakter ug hibal-i kung adunay pagbag-o niini. Unya ra ka motuo nga nausab na ang imong bana. Busa uban niini tuguti ako sa pagsulti kanimo sa pipila ka mga karakter nga imong makita sa imong bana ug nagtuo nga siya tinuod nga nausab. “Makamatinud-anon ba ang bana human sa pagpanikas”

Ania ang mga karakter nga makita diha kaniya

1. Mouli siya sa hustong oras ug maglikay sa lawom nga kagabhion.

2. Mogahin siya og mas daghang oras sa balay ug uban pa nimo.

3. Hatagan ka niya og dugang pagtagad, pag-atiman ug pagpakabana.

4. Iya kang pahibaw-on bahin sa iyang mga kalihokan ug mga lugar nga iyang adtoan.

5. Kanunay ka niyang paliton og mga regalo bisag unsa pa kini ka gamay.

6. Kanunay ka niyang tawagan aron susihon ka bisan naa siya sa trabahoan.

7. Ang imong kasingkasing mosulti kanimo nga wala nay daotan pag-usab sa inyong kaminyoon. Busa paminawa usab ang imong kasingkasing.

8. Dili siya dali masuko ug basulon ka kanunay.

Mao nga kining tanan sa ibabaw gamay ra nga mga pagbag-o nga imong mamatikdan sa imong bana, ug nahibal-an nga nagbag-o siya sa tinuud, tungod kay daghan ang mosaad kanimo nga magbag-o sila apan dili, mahimo’g pauswagon niya ang iyang dula sa paagi nga dili nimo mamatikdan sa hingpit. . So depende ra sa lalaki kung love ug care gyud ka niya, magbag-o siya or muhangyo nimo nga tabangan siya. Ug sa pipila ka mga kaso gisugyot ko usab nga makigkita ka sa usa ka chancellor alang niini nga isyu. Salamat

“Makamatinud-anon ba ang bana human sa pagpanikas”

Leave sa usa ka Comment