100 Salamat Mga Mensahe sa Magtutudlo 2023 Gikan sa mga Estudyante Ug Ginikanan

100 Salamat Mga Mensahe sa Magtutudlo 2022 Gikan sa mga Estudyante Ug Ginikanan

Salamat Mga Mensahe sa Magtutudlo. Naimpluwensyahan kita sa kinabuhi sa daghang lainlaing mga tawo. Ang among mga magtutudlo usa kanila. Naa silay impluwensya, ganahan man mi nila. Dili tanan kanila adunay parehas nga epekto kanamo.

Ang pag-ingon nga salamat dili kinahanglan nga usa ka isyu kung nahibal-an naton kung unsa ka hinungdanon ang usa ka magtutudlo. Uban niini nga mga kinutlo, labing menos mahimo nimo kini nga husto.

Salamat mga mensahe sa magtutudlo 2022: 100 nga makapainit sa kasingkasing nga mga mensahe sa salamat

 1. Nagpasalamat ako kanimo sa paghimo sa among mga klase nga dali ug makalingaw. Ang imong klase kanunay nga akong gipaabut.
 2. Ikaw ang akong magtutudlo ug ako kanunay nga mapasalamaton alang niana. Inspirasyon ka nako ug sa akong role model. Maayo ka nga magtutudlo.
 3. Gipatuo ko nimo sa akong kaugalingon. Ikaw ang hinungdan nga naa ko karon.
 4. Kanunay nimong gipakita kanako ang dalan sa kalampusan. Ikaw ang labing maayo nga magtutudlo.
 5. Salamat sa paghimo sa usa ka nindot nga palibot diin kami makakat-on ug makapahayag sa among mga opinyon.
 6. Salamat, Magtutudlo, sa Kanunayng Pagsalig Kanako. Salamat sa paghimo kanako kung kinsa ako karon.
 1. Ang imong gikapoy nga mga mata wala mamatikdi kay naanad mi sa imong kanunay nga pagpahiyom. Ikaw usa ka tinuod nga inspirasyon. Gitandog nimo ang among kinabuhi sa daghang paagi.
 2. Sa tinuod nga kinabuhi, wala pa kita makakita og superhero. Kami sigurado, bisan pa, nga ikaw usa ka superhero nga nagtakuban ingon usa ka maayo nga magtutudlo.
 3. Makalingaw ang pagkat-on, apan kung adunay maayo nga magtutudlo. Gitudloan ko nimo nga mahimong maayong tawo.
 4. Ang imong kahibalo ug kaalam nakapausab sa kinabuhi sa daghang mga tawo. Gibag-o nimo ang akong kinabuhi, ug mapasalamaton ako niana. Maayo ka nga magtutudlo!
 5. Salamat sa daghang mga gabii nga walay tulog nga imong gigugol sa pag-andam sa among mga leksyon. Gidawat nimo, magtutudlo. Ikaw ang pinakamaayo nga magtutudlo sukad.
 6. Maayo ka nga magtutudlo. Salamat sa imong paggiya ug inspirasyon. Salamat usab sa paghimo kanamo kung kinsa kami karon.

Salamat Mensahe gikan sa mga Ginikanan ngadto sa mga Magtutudlo

 1. Gibag-o nimo ang among mga anak. Gitudloan nimo sila nga dili mohunong hangtod nga makuha nila ang kinahanglan nila.
 2. Salamat kanimo, ang imposible nahimong posible. Karon ang among mga anak mas masaligon kaysa kaniadto. Among gipasalamatan ang imong pasalig sa pagkamaayo.
 1. Ang akong anak anaa sa luwas nga mga kamot. Salamat sa pag-atiman sa akong anak/babaye ug paggiya kanila sa saktong direksyon.
 2. Kon ang tanang magtutudlo sa kalibutan sama ka dedikado kanimo, ang mga ginikanan dili na kinahanglang mabalaka sa ilang mga anak. Salamat sa imong inspirational nga trabaho.
 3. Aron malingaw ang mga bata sa ilang mga klase, importante ang paghimo og usa ka palibot sa pagkat-on nga nagdasig sa padayon nga pag-uswag. Maayo kaayo ang imong gibuhat para sa among mga anak! Buotan kaayo ka!
 4. Adunay ka positibo nga epekto sa daghang mga bata. Dili igo ang among pagpasalamat kanimo. Kami nagpasalamat kanimo. Ikaw ang pinakamaayo.
 5. Pipila lang ka magtutudlo ang nangandam pag-ayo alang sa ilang sunod nga adlaw nga mga leksyon. Usa ka sa usa ka matang! Gipabilhan nako ang tanan nimong kahago.
 6. Mapasalamaton ko sa imong pagdasig sa akong anak sa iyang edukasyon. Usa ka dako nga panalangin.
 7. Ang imong tahas usa ka ehemplo sa among mga anak. Nindot kaayo ang imong gibuhat. Mahinumduman ka sa imong kontribusyon sa pagmugna sa usa ka edukado nga henerasyon!
 8. Salamat sa pagdasig sa atong mga anak nga mahimong maayong lungsuranon sa katilingban. Walay makadaut sa atong mga anak basta ikaw uban kanila. Kami mituo kanimo.
 9. Talagsaon ang pag-uswag sa among mga anak sukad sa adlaw nga imong gidawat ang responsibilidad sa ilang edukasyon. Nakahimo ka og kalainan. Salamat sa imong epekto.
 10. Ang matag pulong nga imong isulti, matag klase nga imong tambongan, ug matag papel nga imong gradohan, makapausab sa kinabuhi. Salamat sa imong pagka maayo nga magtutudlo sa among mga anak.

100 Salamat Mga Mensahe sa Magtutudlo 2022 Gikan sa mga Estudyante Ug Ginikanan

Salamat Mensahe gikan sa mga Estudyante ngadto sa mga Magtutudlo

 • Gipakita nimo kung unsaon pag-abot sa akong destinasyon. Gisulayan nako ang daghang lainlaing mga paagi, apan giyahan mo ako sa labing kaayo. Usa lamang ka maalamon nga magtutudlo ang makahimo niini. Mapasalamaton ko nimo!
 • Wala lang nimo ako gitudloan kung unsa ang maayo sa kinabuhi, apan gidasig usab nimo ako. Ikaw usa ka maayo nga magtutudlo ug usa ka buotan nga tawo. Gitabangan ko nimo sa pagtukod sa akong kinabuhi.
 • Para nako, labaw pa ka sa usa ka magtutudlo. Nahimo ka usa ka talagsaon nga magtutudlo ug kauban nako. Mapasalamaton ko nga adunay usa ka maayo nga magtutudlo. Kahibulongan ka!
 • Ang imong mga klase sa kanunay sama sa pagsawom sa kadagatan sa kaalam ug kahibalo. Ikaw ang labing bantugan nga magtutudlo nga akong nakita! Ikaw ang labing maayo nga magtutudlo sukad!
 • Nawala unta mi kung wala ka. Gihatagan mo kami ug inspirasyon ug gihimo kung kinsa kami.
 • Gipabilhan ko ikaw kanunay nga nagdasig kanako sa pagbuhat sa akong labing maayo. Gitudloan ko nimo sa mga leksyon sa akademiko ug kinabuhi.
 •  Nindot ang imong klase. Nalingaw ko sa imong klase ug daghan kaayo kog nakat-onan nimo. Ang tanan nakong mga magtutudlo kinahanglan nga mas sama kanimo. Kahibulongan ka.
 • Inpormatibo kaayo ang imong klase tungod kay gigugol nimo ang oras nga gikinahanglan aron matin-aw ang tanan. Gihatagan mo ako sa dugang nga tabang nga akong gikinahanglan. Salamat sa paghatag sa imong panahon.
 • Dili kini usa ka butang nga akong gisulti sa matag higayon. Sa diha nga ako mosulti sa usa ka butang, ako nagpasabut niini. Gusto nakong pasalamatan ang akong magtutudlo sa tanan nga iyang nahimo alang kanako.
 • Maayo ka nga magtutudlo. Gitudloan ko nimo og daghan ug wala gyud ko ma bored sa klase. Salamat sa tanan nimong gibuhat, ug sa paghimo sa pagkat-on nga makalingaw.
 • Ang mga magtutudlo gitawag nga Fillers, tungod kay gipuno nila ang tanan nga mga kal-ang ug mga liki sa kinabuhi sa usa ka bata. Salamat sa paghimo sa kinabuhi sa among anak nga kompleto ug lingin.
 • Ikaw ra ang magtutudlo nga nagpakabana sa imong mga estudyante sa ingon niini nga paagi. Maayo ka nga magtutudlo nga nagpakabana sa imong mga estudyante. Ikaw labaw pa sa usa ka magtutudlo.
 •  Dili sayon ​​ang pagka magtutudlo, mao nga gusto nakong isulti kanimo nga gipabilhan nako ang imong trabaho. Nindot ang imong tuig.
 • Ikaw ug magpabilin nga dako nga impluwensya sa akong kinabuhi. Maayo ka nga magtutudlo ug dako ka og epekto sa kinabuhi sa mga batan-on.
 • ikaw labaw pa sa usa ka magtutudlo. Ikaw usa ka magtutudlo, usa ka higala ug daghan pa. Salamat sa tanan nga imong gibuhat para sa akong kaayohan.
 • Sa sunod tuig, mingawon ko nimo isip akong magtutudlo. Nindot ang imong klase. Salamat sa tanan.
 • Ang matag balay kinahanglan adunay magtutudlo nga sama kanimo. Ang mga magtutudlo nga sama nimo maghimo sa atong umaabot nga mga henerasyon nga mas maayo, mas maalamon ug mas maalamon. Dako ka nga mentor sa akong anak.
 • Gipaambit nimo ang imong kaalam kanako ug sa akong mga anak. Nalipay ko nga nahibal-an nga ang iyang kaugmaon anaa sa maayong mga kamot. Buotan kaayo ka nila.
 • Wala pa ko nakaila ug magtutudlo nga mapailubon ug matinabangon. Ang imong mga anak maayo sa eskwelahan tungod kanimo. Wala nay makapasalamat pa nako. Mapasalamaton ko sa imong suporta.
 • Kanunay nakong nakita nga positibo ka nga impluwensya sa akong mga anak. Kanunay ka nga inspirasyon nila. Nindot ka nga magtutudlo. Gipabilhan nako ang imong kontribusyon.
 • Salamat sa pagkamaayo nga magtutudlo. Si [Ngalan sa Bata] adunay usa ka talagsaon nga tuig ug dili makahunong sa paghisgot bahin sa imong klasehanan.  
MABASA MAN NIMO KINI   201+ Makapadasig nga Maayong Buntag Mensahe Para sa mga Higala ug Minahal

 • Salamat sa pagtabang sa akong anak sa pagpalambo ug paghulma sa iyang kaugmaon. Kini nga gasa gikan sa ginikanan ngadto sa pagpahayag akong pasalamat.
 • Karong tuiga, among namatikdan ang dakong pag-uswag sa mga grado ug pamatasan ni [Ngalan sa Bata]. Dako ang imong nahimo sa pagtabang kaniya nga molampos.
 • Isip ginikanan sa akong mahigugmaong anak nga babaye, akong gipadangat ang akong sinsero nga pasalamat sa tanan ninyong kahago ug paningkamot sa pag-edukar kaniya. Nakatabang ka niya nga makab-ot ang daghang mga butang sa iyang akademya.
 • Mahimong usa ka magtutudlo sa eskuylahan, apan nakit-an ka sa imong anak nga usa ka bayani. Salamat.
 • Kini ang labing dako nga pagdayeg alang sa usa ka magtutudlo kung ang usa ka bata mopauli aron sultihan ang ilang inahan, “Ma, nindot kaayo ang akong adlaw sa eskwelahan.” Gisulti kini sa among anak kada adlaw. Salamat.
 • Usa ako ka ginikanan ug gusto nakong ipahayag ang akong pasalamat sa magtutudlo sa tanan niyang paningkamot sa paghatag ug edukasyon sa tanan. Ang imong kahibalo ug panabut nakatabang kaayo sa among mga kliyente.
 • Ang imong paggiya isip magtutudlo bililhon kaayo. Salamat.
 • Salamat sa kalipay ug kalipay nga imong gidala kang [Ngalan sa Bata] kada adlaw sa eskwelahan, mopauli siya nga mapahiyumon.
 • Ang mga sakripisyo sa mga magtutudlo mas importante sa kalamboan sa nasud kay sa bisan unsa. Salamat.
 • Ang usa ka maayong magtutudlo mahimong molihok sama sa usa ka boss, maghunahuna sama sa usa ka bata ug tan-awon sama sa usa ka ginikanan. Ikaw usa ka amo nga swerte sa among anak. Salamat.
 • Tingali naglisud ka sa pagkumbinser sa imong kaugalingon nga mobalik aron sa pagtudlo balik-balik. Gipabilhan ka sa dili pag-undang o pagtugyan. Ikaw usa ka regalo sa imong kaugalingon.
 • Ang imong dedikasyon maghimo sa kalibutan nga mas interesado sa edukasyon ug pag-uswag. Gipakita nimo ang kalig-on sa tibuuk. Salamat sa Imong Enerhiya.
 • Mapasalamaton kami nga ang imong trabaho nakaabot sa among utok sa usa ka paagi. Sayon ka usahay, apan dili nimo kini ipakita kung kini lisud.
 • Nahibal-an namon nga wala ka pa adunay libre nga katapusan sa semana, tungod kay kanunay nimo nga girepaso o gipauswag ang among pag-uswag. Daghan ang imong gisakripisyo.
 • Nakadungog ka na ba kanamo nga nagpasalamat sa imong pagpailub kanamo? Talagsaon ka nga cool sa diha nga kami mahimo nga usa ka tinuod nga kasakit ug kasamok.
 • Imong gipakita kanamo nga kami mahimong sama kanimo, ug mas maayo kon ang among mga kasingkasing anaa niini.
 • Nagpasalamat kami kanimo sa imong katingalahang pamaagi, sa imong pagkamaabiabihon nga kinaiya ug sa imong tukma nga mga pagtulon-an.
 • Gipabilhan ka sa dili pagreklamo sa dihang nakita nimo ang tinta sa imong mga kamot, ang chalk sa imong sinina ug ang mga luha sa imong nawong. Maayo ka nga tawo para isipon mi nga worth sa kasakit.
 • Kini nga titulo dili alang sa tanan, apan alang lamang sa labing maayo nga mga magtutudlo. Gibuhat nimo ang imong labing maayo sa pagpaambit sa kahibalo.
 • Ang pagpasalamat kanimo dili igo aron matabonan ang tanan nga imong nahimo alang kanamo, apan isulti ko kini bisan pa.
 • Nanghinaut ko nga makakita ka og daghang rason sa pagpahiyom, ug nanghinaut ko nga kining gamay nga sulat sa pasalamat usa pa.
 • Takus ka sa init nga pagkaligo, pagmasahe sa imong mga bitiis, ug usa ka tasa sa init nga tsa, apan dili ako igo nga duol aron mahimo kining mga butanga. Manghinaut lang ko nga ang akong mensahe sa pasalamat makapainit kanimo.
 • Gilibutan ka sa mga kasingkasing sa pagpasalamat. Talagsaon ka nga magtutudlo.
 • Sa kasamtangan nga estado, angayan kang standing ovation ug palakpak. Magsugod ta sa usa ka “salamat” nga pagpalakpak.
 •  Madayandayan ka pag-ayo kung adunay mga dekorasyon sa matag higayon nga ang usa ka magtutudlo makabuntog sa una nga pagduha-duha sa usa ka estudyante ug nagtrabaho aron mapalambo sila nga usa ka maayo nga indibidwal.
 • Dili tingali nga mahinumdom ka nako gikan sa daghang mga estudyante nga imong gitudloan. Nahinumdom ko nimo ug dili nako makalimtan ang pagpasalamat kanimo.
 • Mapasalamaton ako sa tanan nga pagdasig, gamay nga pagduso ug dugang nga pagduso nga imong gihatag kanako sa mga tuig.
 • Gitudloan ko nimo og usa ka butang nga wala nako nahibal-an kung unsa kini ka importante. Karon nga nahibal-an ko na, gusto kong magpasalamat kanimo.
 • Bisan kung ang tanan nga mga higayon nga ako naglagot kanimo mahimo nga usa ka salamat, dili gihapon kini igo.
 • Ang akong kinabuhi usa ka pruweba nga ang imong mga paningkamot wala makawang. Angayan ka sa usa ka dako nga pasalamat alang sa tanan nga oras nga gigugol sa trabaho, ug bisan kung wala magtrabaho.
 • Wala ka mahibal-an kung unsa ka sagad masakit ang imong mga pulso sa pagsulat. Mahimong dili nimo mahibal-an kung kapila ang imong tingog nahimong hoar. Daghan kag gitudlo nako sa imong kasakit ug pagaw.
 • Akong gilawig ang akong kinabuhi pinaagi sa imong mga pahiyom, pintas nga panagway, ug maliputon nga mga komentaryo aron mas maayo. Ang imong mga pulong nagdasig kanako sa pagsulay pag-usab sa dihang ako matental sa pag-undang. Salamat sa paghimo kanako nga mas kusgan nga tawo.
MABASA MAN NIMO KINI   Happy Valentines Day Paragraphs Sa Imong Uyab

100 Salamat Mga Mensahe sa Magtutudlo 2022 Gikan sa mga Estudyante Ug Ginikanan

 • Nadungog namo ang imong ngalan kada adlaw sa mga istorya sa eskwelahan sa among mga anak. Ikaw ang bida kanunay.
 • Mapa-eskwela namo ang among anak nga walay kabalak-an kay misalig kami nga anaa ka aron bantayan ang tanan nga buhaton sa among anak.
 • Mapasalamaton ko sa tanang luha ug singot nga imong gipuhunan sa among anak. Labaw pa sa imong sweldo ang imong gibuhat. Walay paagi nga makabayad kanimo og igo.
 • Gidula nimo ang papel sa ginikanan ug magtutudlo sa imong mga estudyante. Salamat sa imong pagka duha. Mapasalamaton kami sa positibo nga epekto sa among anak.
 • Atong nasabtan kung unsa kadali ang pagkalimot niini sa atong anak. Buot namong ipahayag ang among pagpasalamat sa imong pagtudlo karon.
 • Talagsaon gyud ka. Nakahigayon mi nga mahimamat ang daghang magtutudlo sa among anak. Nagpasalamat mi sa imong pagka-espesyal sa among anak.
 • Kami nagpasalamat nga ang among anak nakasinati sa pagka-estudyante uban kanimo. Gihulma niini ang among anak nga mahimong usa ka bantugan nga tawo, labaw pa sa among gihunahuna.
 • Nakasabot mi nga usahay napasagdan ang imong mga anak kay busy ka sa pag-atiman kanila. Gusto namon nga makita sa imong mga anak kung unsa ka kahibulongan, ug giawhag namon sila nga magpasalamat nga adunay usa ka tawo nga sama kanimo.
 • Kanunay ka nga mituo kanako, bisan kung wala ako. Gitabangan ko nimo nga mahuman kini nga tuig sa eskuylahan. Ikaw ra ang akong tabang.
 • Ang among mga magtutudlo mao ang among ikaduhang ginikanan, higala, ug sinaligan. Gipabilhan ka sa tanan nimong nabuhat para nako sa miaging tuig. Manghinaut ko nga magpabilin kami nga magkasinabot.
 • Dako ang imong pasensya! Naa ka para nako sa dihang naglisud ko sa pipila ka bahin sa klase. Salamat kaayo!
 • Ang imong tabang usa ka panalangin! Anaa kanimo ang tanan nga mga hiyas sa usa ka maayo nga magtutudlo. Ikaw ang hinungdan nga nahimo ko kini.
 •  Gipanganak ka para magtudlo! Ang imong pasensya ug gugma klaro kaayo. Salamat sa usa ka milyon ka beses!
 • Karong tuiga, gisuportahan ko nimo sa paagi nga labaw ug labaw pa. Gitabangan ko nimo sa pagbuntog sa mga babag, ug pagsalig sa akong mga abilidad ug sa mga kahanas aron makuha ko kung asa ko gusto.
 • Hi! Posible nga wala nimo kini nahibal-an, apan na-inspire ko nimo sa tibuok tuig sa pagtungha. Ang imong kadasig alang sa hilisgutan nakaapekto gayod kanako, ug sa ubang mga estudyante usab! Salamat kaayo!
 • Kahibulongan ang imong pagkamanggihatagon sa dihang naproblema ko sa akong kataposang eksamin. Salamat sa imong panahon ug pagkamanggihatagon. Nanghinaut ko nga kini nga mubo nga sulat makapahinumdom kanimo kung unsa ka dako ang imong pagpasalamat.
 • Ang magtutudlo usa ka giya ug aacompass. Gipakita nimo kanako kung unsaon pagkab-ot ang kalampusan ug naglakaw ka uban kanako. Ang imong taas nga mga sumbanan sa klasehanan nakatabang kanako nga makabaton og pagsalig sa akong kaugalingon. Salamat kaayo sa tanan.
 • Gipabilhan namo ang kahago nga imong gihatag alang kanamo. Salamat sa tanan nimong nabuhat.
 • Gusto lang nako isulti nga ikaw ang akong labing kaayo nga magtutudlo! Ang imong mga tubag sa akong daghang mga pangutana klaro ug mubo. Gidasig ug gidasig mo ako sa pagbuhat kutob sa akong mahimo. Salamat sa imong maayong mga pulong!
 • Makadasig kaayo ang imong mga leksyon! Ikaw ang pinakamaayo nga magtutudlo nga akong naangkon, ug mapasalamaton kaayo ko niini kada adlaw.
 • Salamat sa pagtabang sa nanginahanglan. Nakurat ka!
 • Salamat, magtutudlo sa pagtudlo kanamo, pagdasig kanamo ug paghimo kanamo kung kinsa kami karon.
 • Salamat sa imong pagkamabination ug pag-atiman, minahal nga magtutudlo. Talagsaon gayod kini!
MABASA MAN NIMO KINI   Listahan sa Nindot nga mga Pangutana Para Sa Tag Igsoon

Ang matag magtutudlo kinahanglang daygon tungod sa ilang kakugi. Kanunay silang malipayon kon makadawat sila og gugma ug pagtahod gikan sa mga estudyante ug mga ginikanan.

Kami naningkamot sa paghatag kanimo og pipila ka talagsaon nga mga ideya kon unsaon pagpahayag sa imong pasalamat alang sa imong magtutudlo. Kini nga koleksyon maghatag kanimo sa labing kaayo nga mga ideya sa mga pulong sa pasalamat.

Mahitungod kang Onyedika Boniface 2214 Artikulo
Natawo sa pamilya sa kinabuhi. Gusto nga makita ang tanan sa usa ka malinawon ug malipayon nga relasyon ug kaminyoon. Address: no 23 Ase-Eme village, pH. Dalan, Ohabiam, Aba South, Abia State, Nigeria. Email: [protektado sa email]

Himoa ang una nga makomentaryo

Leave sa usa ka Reply

Ang imong email address dili nga gipatik.